معرفی کوچک از خودم سلام به سایت ما خوش امدید. من مهدی کمندی هستم متولد 1366صادره از همدان ولی بزرگ شده تهران هستم از سن 12 سالگی درتولیدی مشغول بکار شدم

ازسال 1379در تولیدی شروع به کار کردم و در سال 1395 به لطف خدا تولیدی زدم و به تعداد زیادی نون رسوندم مارک اولم مارک M.K هست مارک دومم شد مارک کمند و نزدیک 7سال هست که دارم لباس زیر تولید میکنم و به تمام نقاط کشور ارسال میکنم

IMG 20231115 172021 486